hero-circle
Zeggen wat we doen, doen wat we zeggen
Kwaliteit betekent voor ons zeggen wat we doen en doen wat we zeggen

We proberen onze dienstverlening continue te verbeteren en aan te passen aan de eisen van deze tijd. Onze klanten staan hierin centraal, hun vraag is leidend en voor onze medewerkers het belangrijkste uitgangspunt. Na elk afgesloten traject met een inwoner doen we een effectmeting. Ook voeren we klanttevredenheidsonderzoeken uit.

Kwaliteitslabel

Ons streven is om begin 2024 het kwaliteitslabel van de branchevereniging Sociaal Werk Nederland te verkrijgen. Dit kwaliteitslabel is uniek en staat voor Sterk Sociaal Werk. Voor klanten belangrijk omdat zij kunnen vertrouwen op kwaliteit die aan specifieke criteria voldoet, gemeten door een onafhankelijke partij. Voor gemeenten en andere organisaties die diensten inkopen een zekerheid dat kwaliteit geleverd wordt. Het label is gebaseerd op het vakmanschap van sociaal werkers, het effect van de dienstverlening voor inwoners en faciliterende, lerende organisaties met adequaat bestuur.

Beroepsregistratie

De sociaal werkers van MET zijn aangesloten bij het Registerplein. Het Registerplein is een kwaliteitskeurmerk voor sociale professionals. Jaarlijkse bijscholing en reflectie op het werk is onderdeel van de eisen die daaraan gesteld worden.

Overig

MET is onder andere lid van Mantelzorg.nlPer Saldo en het Kennisplatform Sociaal Domein NH, een initiatief van het Ministerie van VWS, Provincie Noord Holland en de Hogeschool InHolland.
Onze aandachtsfunctionarissen kindermishandeling en huiselijk geweld zijn lid van de LVAK.