Privacy

Dagelijks ontmoeten de medewerkers van MET Dijk en Waard een groot aantal inwoners - deelnemers, klanten, vrijwilligers - met heel diverse vragen en problemen.
In die contacten is privacy en geheimhouding belangrijk. Ook is het belangrijk dat u kunt aangeven als u niet tevreden bent. Daarom heeft MET Heerhugowaard een privacy-beleid en een klachtenreglement.

U heeft contact met één of meer medewerkers van MET Heerhugowaard. Daarbij komen uw persoonsgegevens en ook andere persoonlijke ervaringen naar voren. Wat doen zij daarmee?

Uw privacy is beschermd

Wij noteren uw persoonlijke gegevens en ervaringen in een dossier. Wij noteren niet meer gegevens dan nodig om u goed te kunnen ondersteunen. Wij zijn verplicht tot geheimhouding van uw persoonlijke gegevens. Wij mogen ook niet met anderen zomaar over u praten.
Alle privacygevoelige informatie slaan we op via beveiligde computers en bewaren we niet op papier. Als u dat wilt, kan de informatie ook anoniem worden verwerkt.

Toestemming

Voor uw vraag, probleem of zorg kan het nodig zijn om met andere (zorgverleners, bv. huisarts) contact op te nemen en informatie te vragen en te verschaffen. Dat mag alleen met uw toestemming. Wij vragen u daarvoor het Toestemmingsformulier delen persoonsgegevens te ondertekenen.

Vooraf overleg

Voordat we informatie met derden uitwisselen, bespreken wij met u welke informatie dat is. Dan weet u over welke informatie het gaat. Van schriftelijke informatie krijgt u een kopie.

Recht op inzage, correctie en verwijdering

U heeft recht op inzage in uw dossier. U kunt ons vragen onjuiste gegevens te wijzigen of om verwijdering van gegevens die volgens u niet in het dossier vermeld hoeven te worden.

Bewaren van uw gegevens

Na afsluiting van uw dossier, bewaren wij uw gegevens maximaal 5 jaar; dit is volgens de wettelijke termijn.

Privacybeleid

MET Dijk en Waard is onderdeel van WelschapSocius Groep; het Privacybeleid van WelschapSocius is daarom van toepassing op MET Dijk en Waard.
 

Vragen, opmerkingen of klachten

Heeft u een vraag, opmerking of klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens, neemt u dan contact met ons op.
WelschapSocius - MET Dijk en Waard
Postbus 149, 1960 AC Heemskerk
info@welschapsocius.nl