Welzijn op Recept is een samenwerkingsproject met de huisartsen van Dijk en Waard.

Voor huisartsen / POH’ers

Soms kunnen (chronische) klachten - die fysiek zijn of lijken - verminderen door te werken aan het Welzijn. Als er patiënten zijn waarbij  Welzijn op Recept mogelijk kan helpen, mail naar welzijnoprecept@metdijkenwaard.nl.De welzijnsadviseur neemt dan zo spoedig mogelijk contact op voor meer informatie, afstemming en contactgegevens van de patiënt/zorgvrager.

Hoe gaat een verwijzing in zijn werk?

  • De huisarts/zorgverlener schrijft een welzijnsrecept uit naar welzijnoprecept@metdijkenwaard.nl met daarin de persoonsgegevens van de zorgvrager en korte beschrijving van de hulpvraag.
  • De zorgvrager geeft  toestemming om het welzijnsrecept door te geven aan de welzijnsadviseur. De welzijnsadviseur neemt contact op met betreffend persoon.
  • De zorgvrager krijgt een intakegesprek thuis of op een gewenste locatie met de welzijnsadviseur.
  • In het intakegesprek wordt samen met de zorgvrager bepaald waar talent, ondersteuningsbehoefte of vraag ligt.
  • Zorgvrager gaat deelnemen aan een welzijnsactiviteit of krijgt een ondersteuningstraject.
  • Er zijn geen kosten verbonden aan de gesprekken met de Welzijnsadviseur.
  • De welzijnsadviseur houdt zorgverlener  - met toestemming van de zorgvrager - op de hoogte.