hero-circle
Het draait om persoonlijk contact

Toe aan een nieuwe uitdaging? MET zoekt Zorgmaatjes!


Wij zoeken maatjes voor mantelzorgers die een steuntje in de rug nodig hebben. Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een iemand met een chronische ziekte, iemand met een beperking of een hulpbehoevende persoon uit hun gezin of directe omgeving.

Een mantelzorger kan alle leeftijden hebben, van kind tot oudere. Het kan iemand binnen het huishouden zijn of iemand van buitenaf. De druk op een mantelzorger kan hoog zijn en mantelzorgers hebben vaak het gevoel er alleen voor te staan. Een vrijwilliger die als maatje naast de mantelzorger staat, kan dan uitkomst bieden. MET Dijk en Waard zoekt naar deze vrijwilligers, die als zorgmaatje bereid zijn een mantelzorger te ondersteunen. Een zorgmaatje zet zich één keer per week een dagdeel in om de mantelzorger te ontlasten van de zorgtaak.

Het contact bestaat bijvoorbeeld uit samen koffie drinken, een wandelingetje of gewoon een praatje maken, samen een gezelschapsspel doen of iets creatiefs. Wanneer er een wens is om er samen op uit te gaan; naar een buurthuis, het bos, de stad of een hobbyclub, kan dat ook. Bij Zorgmaatjes staan menselijkheid en gelijkwaardigheid centraal. Het draait om persoonlijk contact.

De bedoeling is dat de mantelzorger dankzij deze ondersteuning na verloop van tijd zelfstandig goed verder kan. Het maatje krijgt een training voor deze functie en begeleiding door een beroepskracht.

Zorgmaatje worden?

Reageer via e-mail naar zorgmaatjes@metdijkenwaard.nl of bel naar 06 425 44 931.


“Ik bezoek wekelijks een mevrouw die zorgt voor haar dementerende en nog thuiswonende partner. Ik luister naar haar, geef praktische tips en adviezen! Ze heeft door mijn aanwezigheid tijd om even rustig boodschappen te doen. Ik zie haar helemaal opbloeien en dat geeft mij een goed gevoel.”